top-banner

-

Recensies

- Bron: Piano Bulletin 1997-2 (Nederland)

Nieuwe piano-muziek van Hens Vlam-Verwaaijen

Haar succesvolle reeks pianoboekjes 'The Soft Music Piano Bridge Over de Classics - And All That, wordt hier voortgezet met de delen 6, 7 en 8 die bij uitgeverij Harmonia verschenen zijn.

Deel zes (ongeveer trap 3 a 4), laat de leerling de dierenwereld horen, waarvan Vlam-Verwaaijen een 12-tal scenes in een muzikaal beeld heeft gezet. Het aardige is, dat veel van haar titels ook daadwerkelijk in de karakterisering van de muziek is terug te vinden en niet, zoals bij veel pedagogisch materiaal, uit de duim is gezogen. Ook de muziek in dit boekje is vaak erg mooi, zoals het eenvoudige 'Duncklings in my Garden' en 'Flamingos trying to waltz'. Hens Vlam-Verwaaijen kan met zeer eenvoudige middelen heel gevoelige melodieën schrijven, die ook pianistisch mooi in de hand liggen. Er komen in dit boekje veel speelmanieren aan bod, akkoordenspel (overzetten van handen), en zelfs glissandi! Ook in het gebruik van de harmonie kan zij verrassende wendingen geven aan de richting van de muziek. Als kritische kanttekening zou men kunnen maken, dat de progressie in dit boekje wel erg hoog ligt; zo is het laatste stukje echt veel lastiger dan het eerste, en dat men dus zou wensen om een boek zo samen te stellen, dat een leerling uit het zelfde boek kan blijven spelen zonder stukken tegen te komen die echt te moeilijk zijn.

Over deel 7, dat de maanden van het jaar als uitgangspunt heeft, ben ik iets minder enthousiast. Dit komt voornamelijk omdat een aantal stukken met veel vaste akkoorden misschien wel goed klinkt, maar ook vaak zoveel starheid in de techniek veroorzaakt. Bijvoorbeeld in de rechterhand van 'Januari' of in de 'October-blues'. Hoewel in dit idioom dergelijke volle akkoorden en ook gebonden sexten gebruikelijk is, kan ik er pianistisch niet over juichen. Maar ook in dit moeilijker boekje (trap 4 a 5) is mooie muziek te vinden. Bijvoorbeeld de maand Augustus is een juweeltje: luister eens hoe de secundes over het toetsenbord worden verplaatst. Dit zou een mooi stukje geweest zijn in deel zes!

Deel 8 bevat een aantal stukken die zijn opgedragen aan leerlingen. Veel gebroken akkoordenspel en andere passages. Vaak lastig en soms ook wel weer eens wat gezocht. Een eenvoudiger stukje als 'Song' lijkt me weer een van de beste.

Tenslotte een echte Sonata classica in een aparte uitgave. Toonladders, gebroken akkoorden en een aantal versieringen en dus echte 'klassieke' techniek met een knipoog naar een van de lastiger Clementi-sonatines. Hoewel leuk, toch niet zo overtuigend als veel van haar andere muziek. Dat komt voornamelijk omdat de thematiek wat minder overtuigend gekozen is en de uitwerking ook weer wat gezocht aandoet. Niettemin is zij echter iemand die werkelijk kan schrijven, creatief is en misschien wel de populariteit kan bereiken van onze grootmeester op dit gebied: Gerard Hengeveld. Verder zijn de boekjes met een duidelijk notenbeeld aantrekkelijk door Harmonia uitgegeven.

Jan Marisse Huizing

-

- Source: Clavier (december 1986)

Hens Vlam-Verwaaijen, Soft Music Piano (collection)

Addressing the "average 13- to 18-year old pupil" in her introduction, Vlam-Verwaaijen states: " Knowing that you predominantly to pop, rock and soul music, I have tried to find a way to connect the classics to your idea of playing the piano." Consequently, this collection is a mixture of idioms: Chopin, Beethoven, Schumann, George Winston, blues, movie music (one piece features a quote from the movie Dr. Zhivago), and pop style piano. The mixture is not always succesful. In "Sandy" the music changes over the barline from a relaxed, easy Winston style to an insistent Beethoveneske mood. The effect is disconcerting. For most of the ten solos in this collection, though, the joining of different styles results in an appealing easy listening sound that will definitely appeal to many adult and teenage students. No fingerings are included. (Harmonia)

K.F.

-

- Source: Piano Journal (United Kingdom) Oktober 1991

Soft Music Piano Bridge Over the Classics and All That No.5 by Hens Vlam-Verwaaijen

Another book in this series is welcorne and is as pleasing as the previous ones. All twenty two pieces are attractive enough to really captivate young pianists who enjoy the lighter side of composition.
There is plenty of variety of material to assist learning and development but prirnarily these will just be enjoyable for pupils. Large, clear print, makes it look easy but the student would need to be about Grade 4 level. Small illustrations are well done and the titles of the music included are as pleasing as the sound which follows.

A.S.


-

- Source: Piano Journal (United Kingdom) 1997

MUSIC FOR INTERMEDIATE PLAYERS

HARMONIA (Holland) HU4104
The Soft Music Piano Bridge No. 8
Over the Classics and All That
by Hens Vlam-Verwaaijen £6.50

This is the eighth book in this series of light, technically uncomplicated piano music providing hours of enjoyment and easy listening. Sounding impressive without being too difficult (at approximately Grade 6 level), it is especially appropriate for pupils whose interest in the classics may be fading and is guaranteed to build confidence and restore their sense of enjoyment. Good sound technical principles are encouraged and there are opportunities for playing scales, chords and arpeggios. In this work Hens Vlam-Verwaaijen has availed herself of a method of composition much favoured by Schumann but going back to the Renaissance, where it was known as soggetto cavato. By means of it, one can construct themes out of the names or initials of particular persons: the first six pieces lend themselves especially well to such treatment.

The composer faces up to the fact that after the first years pupils are apt to seek more popular styles, by skilfully fusing elements of both without neglecting the technical side. This book is a winner. I enjoyed playing every piece and will certainly be incorporating it into my own teaching practice!

A.S.


-

- Bron: Pianowereld september 1997

The Soft Music Bridge Over the Classics and All That deel 8: What's in a name, van Hens Vlam-Verwaaijen

Wij ontvingen het jongste, achtste deel uit deze serie, vergezeld van deel 6 en 7 en Sonata Classica die al eerder zijn verschenen. De opzet van de componiste is vanaf het eerste deeltje uit deze serie dat alweer twaalf jaar geleden verscheen, nog steeds dezelfde: leerlingen die na een paar jaar hun interesse verliezen in de klassieke pianoles een alternatief bieden met makkelijk toegankelijke muziek.
Voor deze leerlingen ontwikkelde Hens Vlam-Verwaaijen het concept van 'Soft Music', waarin elementen van populair en klassiek elkaar vinden. Het zesde deeltje (HU 4020) bevat een reeks melodische etudes, geschreven als alternatief voor Burgmüller en Heller. De zure hapjes van speeltechnische problemen worden met een suikerlaagje gepresenteerd.
Zo ook de Sonata Classica (HU4064). Het eerste deeltje, met een wat voorspelbare Kuhlau-thematiek is overigens niet zo eenvoudig te spelen met veel gebroken oktaven in de rechterhand. Het andantino is daarentegen veel persoonlijker geschreven en het slot-rondo bezit de sprankeling van een echte Clementi. In het nieuwe deeltje "What's in a name' zijn de thema's ontleend aan de namen van vrienden van de componiste. De stukjes zijn niet zo moeilijk, voor wie een Burgmüller etude kan spelen zijn er niet veel technische problemen. Door de sfeer en de modernere akkoorden geven deze stukjes veel kansen om te spelen met klank en kleur.

(Eric Schoones)

-

- Bron: Pianowereld maart 2003

scan van recensietekst

(Sem van Gelder)

 

 

top

Geen menu? klik dan hier