Album 11
Jaros Suite

-

 vorige pagina

volgende pagina

Berceuse pour maman
Valse pour Robin
1 + 1 = 3
Two daughters
Chellys identity

De Jaros Suite bevat 5 composities die tezamen een ontroerend muzikaal verhaal vertellen. Moeilijkheidsgraad trap 3 à 4 (Kloppenburg) Deze nieuwe bundel heeft een A4 formaat, telt 20 pagina’s bladmuziek en 7 pagina’s inleiding.

 Wilt u de uitgebreide pagina zien met foto's en achtergrondinformatie? Klik dan hier

Wilt u terug naar de pagina zonder extra foto's en achtergrondinformatie? Klik dan hier

De muziek van dit album is op Cd verkrijgbaar en ook op Youtube te vinden:
The Soft Music Bridge on Youtube

 

Enige jaren geleden kreeg ik een email van een jonge vrouw uit de omgeving van het Belgische Luik. Frédérique is haar naam.
Zij bestelde via de website CD 1 en schreef onder meer dat zij dol was op mijn muziek en dat zij ook zo graag zou willen componeren zoals ik dat deed.
Ook vertelde ze dat, steeds als zij tijdens haar zwangerschap het stuk Solitude speelde, de baby in haar buik helemaal stil werd en dat hij onmiddellijk begon te trappelen zodra ze uitgespeeld was. Ik was natuurlijk geroerd door dit verhaal en al spoedig kwam er een intensief emailverkeer op gang.

Daarin werd onder meer duidelijk wie zij was: een fulltime werkende moeder van een 2-jarig zoontje Robin en partner van Jean Pierre.

Natuurlijk was er, zoals in veel jonge gezinnen, bijna altijd een chronisch tijdgebrek, vooral voor de dingen die ze zo graag wilde verwezenlijken: meer piano spelen en componeren. Dat zij af en toe in een dip belandde was dan ook niet verwonderlijk.

Ondertussen kreeg ik ook meer informatie over haar jeugd, die niet bepaald erg vrolijk was geweest want al heel jong, nog geen jaar oud, verloor zij haar moeder. Tot op de dag van vandaag heeft ze het daar nog altijd moeilijk mee omdat ze nooit de kans heeft gekregen haar moeder te leren kennen.

Zo kwam ik op het volgende idee: “Wat zou je ervan vinden als wij samen eens een stuk gingen schrijven voor je moeder? Stuur mij dan haar namen, dan maken we een thema met behulp van de bruikbare letters uit haar naam”.
Deze werkwijze had ik al vaker gehanteerd o.a. in de bundels 8 en 10 “What's in a name”. Het bleek een schot in de roos.

En zo begonnen wij 'on line' te componeren….. Omdat we hetzelfde muzieknotatieprogramma hanteerden konden we al onze pogingen per email uitwisselen. Vervolgens schreef ik een paar opties voor de maat en mailde enkele voorbeelden.

 

-

1. Berceuse pour maman


  

-

 Bruikbare letters/notennamen uit de volledige namen van Anne Françoise: a-e-f-a-c-e-c-e

           

Anne Françoise                                        Frédérique

Bij wijze van verrassing integreerde ik ook een stukje van een compositie van Frédérique zelf in het stuk.
Eerder stuurde ze me namelijk op mijn verzoek twee door haar gemaakte werkjes toe.
En zo werd “Berceuse pour maman” (1) nu helemaal een stuk van moeder Anne Françoise en dochter Frédérique.

 

-

2. Valse pour Robin

 

 

-

In de zomer van 2007 werd Robin 3 jaar en ook voor hem, net als voor mijn eigen kleinkinderen, schreef ik met behulp van de letters uit al zijn namen Valse pour Robin (2)

 

-

3. 1 + 1 = 3


  

-

Na een aantal ontmoetingen werd de band met Frédérique steeds hechter en dat leidde er toe dat ze mij in de zomer van 2008 vroeg haar “Wedding-mother” (we schreven elkaar voornamelijk in het Engels) te willen zijn op haar huwelijk met Jean Pierre.

Na vele jaren samengewoond te hebben besloten zij alsnog in het huwelijks-bootje te stappen. Ik vond het een hele eer, zeer dierbaar; en vanaf dat moment beschouwde ik haar dan ook zo'n beetje als mijn pleegdochter. (Zij was bovendien maar een paar jaar jonger dan mijn eigen dochter.) Natuurlijk kon ik het niet nalaten ook voor deze speciale gelegenheid een stuk te schrijven en vanzelfsprekend werden daarin weer hun eigennamen gebruikt om verschillende thema's te verkrijgen.

Titel van deze compositie: 1 + 1 = 3

 

-

4. 'Two daughters

 2 Mb Compleet

  

-

Maaike                                                   Frédérique

 Dochter Maaike verhuisde eind 2007 naar Engeland en ofschoon we haar vrolijk uitzwaaiden naar haar nieuwe toekomst overviel mij toch en zekere weemoed en dat vertaalde zich meteen in muziek.
Ik probeerde er een stuk van te maken maar dat lukte aanvankelijk niet erg totdat ik er een tweede wat vrolijker thema inbracht. Ik dacht daarbij aan pleegdochter Frédérique.
De dochter maakte het inmiddels uitstekend in Engeland.
En daarom ook komt het mineur-thema uit het begin nu op de laatste bladzij in volle glorie terug in majeur.

 

-

5. Chellys identity


 

-

Tijdens de totstandkoming van de Jaros Suite speelde er ook nog wat anders: een goede vriendin bleek ongeneeslijk ziek.

Kort voordat zij stierf kwam dit heel persoonlijke stuk gereed.
Op mijn vraag 'van welke componisten houd je het meest' kreeg ik als antwoord 'Schubert en Brahms' en vooral Schubert is op een gegeven moment prominent aanwezig in deze compositie. Wederom koos ik voor de letter-constructie.

-

 
top pagina

Geen menu? Klik dan hier